Trosundervisning

Datum för trosundervisning höst-terminen 2023

Karlskrona

 • 2 september -Stenbräckagården
 • 9 september
 • 23 september
 • 7 oktober
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 2 december
 • 16 december

Tros undervisningen sker fortsättningsvis som tidigare på lördagarna från kl. 11.00 till 13.00.

Om det finns förhinder måste föräldern meddela det till kateketen innan undervisningstillfället.

Kyrkoherden

Olofström

 • 2 september – Stenbräckagård
 • 9 september
 • 23 september
 • 7 oktober
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 2 december
 • 16 december

Trosundervisning sker på lördagarna från kl. 10 till 12.30

Kateketernas kontaktperson och representant är Jolanta Samwel (Tel. 0705 71 27 08)