Trosundervisning

Datum för Tros-undervisning höst-terminen 2024

Karlskrona

  • 24 augusti
  • 7 september
  • 21 september
  • 5 oktober
  • 19 oktober
  • Höstlov
  • 16 november
  • 30 november
  • 14 december

Tros undervisningen sker fortsättningsvis som tidigare på lördagarna från kl. 11.00 till 13.00.

Om det finns förhinder måste föräldern meddela det till kateketen innan undervisningstillfället.

Kyrkoherden

Olofström

  • …..

Trosundervisning sker på lördagarna från kl. 10 till 12.30

Kateketernas kontaktperson och representant är Jolanta Samwel (Tel. 0705 71 27 08)