Trosundervisning

Datum för trosundervisning vår-terminen 2023

Karlskrona

 • 14 januari
 • 4 februari
 • 4 mars
 • 25 mars
 • 22 april
 • 6 maj
 • 10 juni

OBS! Föräldrar tillsammans med kateketerna beslöt under det sista passet för trosundervisningen i höstas att trosundervisningen kommer att ske i princip var tredje vecka och inte varannan vecka. Trosundervisningen sker fortsättningsvis som tidigare på lördagarna men pågår från kl. 16.00 till 19.00 istället (med vigilie mässa inkluderat).

Eftersom det är färre träffar under terminen är det desto viktigare att se till att barnen kommer inför varje träff. Om det finns förhinder måste föräldern meddela det till kateketen innan undervisningstillfället.

För de som ska konfirmeras tas också närvaron på söndags mässor och högtider i beaktande. Det görs via en kalender som finns i sakristian som konfirmations-kandidaten ska skriva under i efter respektive söndags mässa och högtid.

Kyrkoherden

Olofstrom

 • 14 januari
 • 28 januari
 • 11 februari
 • 4 mars
 • 18 mars
 • 1 april
 • 22 april
 • 6 maj
 • 3 juni

Kateketernas kontaktperson och representant är Jolanta Samwel (Tel. 0705 71 27 08)