Trosundervisning

Datum för trosundervisning vår-terminen 2024

Karlskrona

 • 13 januari
 • 27 januari
 • 10 februari
 • 9 mars
 • 23 mars
 • 13 april
 • 27 april – konfirmation
 • 4 maj
 • 1:a Kommunion – 11 maj
 • 18 maj
 • 1 juni

Tros undervisningen sker fortsättningsvis som tidigare på lördagarna från kl. 11.00 till 13.00.

Om det finns förhinder måste föräldern meddela det till kateketen innan undervisningstillfället.

Kyrkoherden

Olofström

 • 13 januari
 • 27 januari
 • 10 februari
 • 9 mars
 • 23 mars
 • 13 April
 • 1:a Kommunion – 26 april
 • 27 April
 • 4 maj
 • 18 maj

Trosundervisning sker på lördagarna från kl. 10 till 12.30

Kateketernas kontaktperson och representant är Jolanta Samwel (Tel. 0705 71 27 08)