Ungdomar

Jacintas Katolska Ungdoms Förening (JKUF)

Jacintas Katolska Ungdomsförening (JKUF) är en ungdoms grupp som är grundad 2019, och har till uppgift att samla katolsk ungdomar i Blekinge Län.

Kontakt person

Van Matti

073-67 36 177

matti.van@hotmail.com