Tema – Avlat

Avlat

Avlat

AVLAT I SAMBAND MED ALLAHELGONAHELGEN OCH DESS OKTAV.

I det sammanhanget vill jag påminna om att man kan erhålla fullständig avlat för någon avliden, (Indulgentia, Odpust), om man utverkar de sedvanliga villkoren. Dessa villkor är följande:

1. Fromt besöka kyrkogården och där bedja för en avliden mellan den 1 och den 8 november.

2. Vara i nådens tillstånd (förutsätter normalt sett fullgjord bikt).

3. Avsäga sig all bundenhet till synd (även lättare synd).

4. Mottaga den Heliga Kommunionen.

5. Bedja Trosbekännelsen och Fader vår – gärna på kyrkogården om man inte är gammal och sjuk.

6. Bedja (exempelvis) Fader vår och Hell Dig Maria i påvens Intention.

7. MELLAN DEN 1 OCH 2 NOVEMBER fromt besöka en kyrka eller ett kapell och där recitera Trosbekännelsen och Fader vår (jmf. punkt nr. 5).

Det går enbart att erhålla avlat för en själ i skärselden i taget (en person/dag). En bikt kan räcka till flera avlat – förutsatt att man är i nådens tillstånd.

Den kyrkogård man besöker för att utverka avlat behöver inte vara katolsk. Det går att utverka fullständig avlat för en avliden själ även om man inte kan besöka kyrkogården fysiskt mellan den 1 och 8 november (exempelvis för en som är sängliggande och sjuk/gammal). Det förutsätter dock att man fullgör punkterna 2-6 ovan skrivna.

KH, Wojciech Waligórski