Tema – Avlat

Avlat

Avlat

AVLAT I SAMBAND MED ALLHELGONAHELGEN OCH DESS OKTAV.

Det går att erhålla fullständig avlat för en avliden (Indulgentia Plenaria), om man avverkar de sedvanliga förutsättningarna och villkoren. Dessa är följande:

1. Fromt besöka kyrkogården och där bedja för en avliden mellan den 1 och den 8 november och där be Fader Vår och Trosbekännelsen.

2. Vara i nådens tillstånd.

3. Avsäga sig all bundenhet till synd (även lättare synd).

4. Gå till Sakramental bikt.

5. Mottaga den Heliga Kommunionen.

6. Bedja i Påvens Intention. (Påvens intention för november 2023 är för Påven själv, att han med den Helige Andes hjälp kan fullfölja sin mission och fortsätta ledsaga den hjord som anförtrotts honom.)

/ OBS! Punkterna 1-3 är förutsättningar, punkterna 4-6 är villkoren. /

Det går enbart att erhålla en fullständig avlat för en avliden själ i taget – en person per dag. (Det går dock att utverka fullständig avlat, även om man redan utverkat en fullständig avlat den dagen, om man skulle befinna sig i in articulo mortis – i dödsstunden.) Däremot går det att utverka för flera avlidna vad gäller en ej fullständig avlat.

En bikt kan räcka till flera avlat – förutsatt att man är i nådens tillstånd.

Den kyrkogård man besöker för att utverka avlat behöver inte vara katolsk.

Bön i Påvens intention är valfritt, men det rekommenderas att man ber en Fader Vår och en Hell Dig Maria ifall det finns osäkerhet.

Enbart mottagande av en Kommunion för en Avlat gäller som regel.

Det går att utverka fullständig avlat för en avliden själ även om man inte kan besöka kyrkogården fysiskt mellan den 1 och 8 november (exempelvis för en som är sängliggande och sjuk/gammal). Det förutsätter dock att man fullgör punkterna 2-6 ovan skrivna, samt bönerna i punkt 1.

Kh, Wojciech Waligórski

Källa; Ordo 2022-2023 samt Manuale Delle Indulgenze (Enchiridion indulgentiarum), Vatikanen 2003 (Fjärde Ed.).