Tema – Klimat-realism vs klimat-alarmism

Klimat-realism vs klimat-alarmism

På senare år har en betoning på frågan om klimatet påverkat också vår Kyrka med sitt ofta förvrängda och ensidiga alarmistiska perspektiv eller ibland rent av falska ståndpunkter.

Den gör många oroliga och särskilt unga mår dåligt av det.

Är klimat-alarmismens ståndpunkt verkligen sann? Finns det andra perspektiv?

Se vidare länkarna om klimatet i fliken ”Länkar till teman”.

 

 

…….

 

 

ÖVRIGT OM SKAPELSEN

 

Världsböndag för vården om skapelsen (1/09/2022)

 

 

Himmelske Fader, hela skapelsen är en gåva till oss och ett tecken på Din omsorg och Försyn, må vi därför i tacksamhet och med förtröstan bedja;

 

 

Att vi inte förgiftar skapelsen med olika skadliga gifter och plaster; därom ber vi Dig o Herre.

Herre hör vår bön.

Att vi tar vara på jordens resurser på ett klokt och förnuftigt sätt; därom ber vi Dig o Herre.

Herre hör vår bön.

Att vi gör oss solidariska genom att dela med oss av jordens rikedomar, särskilt vi som har möjlighet att ha tillgång till dessa rikedomar i överflöd; därom ber vi Dig o Herre.

Herre hör vår bön.

Att vi lär oss att prisa och lova Dig o Herre för jordens resurser, vilka ger oss välstånd och ett behagligare liv; därom ber vi dig o Herre.

Herre hör vår bön.

Att vi må kunna se skillnaden mellan en falsk och okristen syn på skapelsen och en sann kristen syn, som ser skapelsen som en gåva ur Din hand, vilken vi är kallade att bruka och förvalta, därom ber vi dig o Herre.

Herre hör vår bön.


Helige Fader, i din oändliga Visdom och generositet får vi del av skapelsens överflöd, må vi också bebo jorden så att den inte lämnas öde och tom. Må vi i detta se Din Försyn och leva i tacksamhet gentemot Dig, genom samme Jesus Kristus vår Herre. Amen.

 

Extra information.

Förbönerna ovan är gjorda av undertecknad.

Kommentar; observera att CO2 inte räknas som ett gift i skapelsen. Det är nämligen en växtnäring. Halten av C02 är historisk låg i atmosfären (ca 400ppm). Det vore bättre om den låg på ca 600-800 ppm. eller högre. På frågan om att vara solidarisk med andra vad gäller skapelsens rikedomar, brännmärker den gode och praktiserande katoliken Lord Christopher Monckton en del av det ”gröna” politiska etablissemanget om att just försumma denna solidaritet genom sin förvridna syn på exempelvis CO2. Den sista delen av förbönen (om att kunna se skapelsen som en gåva ur Guds hand och att vi ska bruka och förvalta den) kommer från 1:a Moseboken första kapitlet, mer specifikt 1 Mos 1:28. Den del som avslutar förbönerna (i tjockare svärta på slutet) går däremot tillbaka till Jesaja 45:18.

För övrigt är det ytterst viktigt att ta del av prominenta och erkända professorer i ämnet om skapelsen och klimatet; som exempelvis Richard Lindzen, William Happer, John Christy, Judith Curry, Patrick Moore, etc. för att genomskåda en falsk syn på skapelsen och klimatet. Den falska synen företräds av Greta Thunberg och hennes uppbackare. Hon är därmed en falsk ”profet”. Det falska ligger i att det är bättre att det blir färre människor på jordklotet eftersom människan är en fara för skapelsen enligt denna hållning, samt att naturtillgångarna inte kommer räcka till alla. Denna hållning påbörjades redan via Thomas R. Malthus. I nyare tid har neo-malthusianska perspektiv lyfts fram via Paul Ehrlich, John Holdren m.fl. , vilka (givetvis) också stod/står för en aggressiv linje för abort. Denna agenda kom i sin tur in i FN via IPCC, vars grundare är ekonomen Maurice Strong (lägg märke till att det är en ekonom, inte en vetenskapsman).

 

fr. Wojciech Waligórski