Avlat

AVLAT I SAMBAND MED ALLAHELGONAHELGEN OCH DESS OKTAV.

I det sammanhanget vill jag påminna om att man kan erhålla fullständig avlat för någon avliden, (Indulgentia, Odpust), om man utverkar de sedvanliga villkoren. Dessa villkor är följande:

1. Fromt besöka kyrkogården och där bedja för en avliden mellan den 1 och den 8 november.

2. Vara i nådens tillstånd (förutsätter normalt sett fullgjord bikt).

3. Avsäga sig all bundenhet till synd (även lättare synd).

4. Mottaga den Heliga Kommunionen.

5. Bedja Trosbekännelsen och Fader vår.

6. Bedja (exempelvis) Fader vår och Hell Dig Maria i påvens Intention.

7. MELLAN DEN 1 OCH 2 NOVEMBER (förutom punkterna ovan – dock ej punkterna nr. 1 och nr 5 nödvändigt inräknat); fromt besöka en kyrka eller ett kapell och där recitera Trosbekännelsen och Fader vår.

Det går enbart att erhålla avlat för en själ i skärselden i taget (en person/dag). En bikt kan räcka till flera avlat – förutsatt att man är i nådens tillstånd.

Den kyrkogård man besöker för att utverka avlat behöver inte vara katolsk. Det går att utverka fullständig avlat för en avliden själ även om man inte kan besöka kyrkogården fysiskt mellan den 1 och 8 november (exempelvis för en som är sängliggandes och sjuk/gammal). Det förutsätter dock att man fullgör punkterna 2-6 ovan skrivna.

Påvens intention för månaden november (2020) är; för dialog, möte och försoning i mellanöstern där olika religiösa grupper delar livet och tillvaron .

KH, Wojciech Waligórski