Kungörelser – Corona

Ju längre ovan desto senare dokument – i den ordningen ligger dokumenten. Var god och se lite längre ner.

Det finns fram till dags dato dessa dekret av värde.

 1. Från den 27 maj 2021 – Svenska (med tillhörande beslut regionalt).
 2. Från den 1 april 2021 – Svenska
 3. Od 1 Kwietnia 2021 – Po polsku.
 4. ”List-Biskupa.. samma som punkt 2 på polska.
 5. ”senaste brevet…” är från 15 feb. 2021.
 6. ”Karlskrona 30 november 1” och ”Biskup-Anders- Arborelius- zezwolil…”; är samma dokument men den första är på svenska, den andra på polska.
 7. ”WW” från den 23/11 2020 är detsamma som ”UWAGA” på polska (den polska texten är starkt förkortad och enbart en hänvisning).
 8. ”WWXC” är från 16 november 2020.
 9. ”WWX-1” är från 23 oktober 2020.
 10. Från den 17 april, 2020.
 11. Det från den 17 mars, 2020.
 12. Apostoliska penitentiariets dekret från den 19 mars, 2020 (undetecknat av storpenitentiarien samt vatikankanslern).
 13. Dekretet från den 23 mars,2020 (undertecknat av biskopen och kanslern)
 14. Det från den 27 mars , 2020 (undertecknat av biskopen.)
 15. Det från den 2 april, 2020, det som kallas ”efter-27-A (förtydligande av dekretet av den 27 mars, ej undertecknat av biskopen.)
 16. Dekreten från den 17 resp 27 mars samt den 2 april, 2020 är också skrivna på polska. Var god och tryck på den gröna texten eller den svarta boxen.

////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////

Här nedan finns dekretet från den 17 mars, 2020. På svenska resp. på polska.

……………………………

Po polsku