KARLSHAMN

OBS! Aktuellt!! OBS!

Pga. sjukdom blir det ingen andakt på torsdagen. Mässan den 23 september är därtill inställd. (Den vikarierande prästen kommer inte att fira i Karlshamn denna söndag.)

OBS!

Efter den 9 januari – Herrens Dop – gäller inte torsdagsordningen som tidigare.

Det ändras till följande;

Tillbedjan: 13:00 – 13:30. Tillbedjan åtföljs av Ordets Gudstjänst med Kommunion som avslutas med Läsningsgudstjänsten ur det nya breviariet (vilket pågår till ca: 14:00).

JULBESÖK MED VÄLSIGNELSE (20+C+M+B+22) sker fram till kyndelsmässodagen (6 februari) – i i den mån att alla är friska utan symptom, vad gäller mig eller någon i familjen. Var god och kom överens med mig via telefon (gärna). Tack

——————–

Kära församlingsbo i Karlshamn med omnejd.

FRÅN OCH MED NOVEMBER FIRAS MÄSSAN KL. 14.00 PÅ SÖNDAGAR.

Vad berör trosundervisningen har den redan påbörjats och är förlagd till Olofström för dem som bor i Karlshamn med omnejd.

Kyrkoherde Wojciech Waligórski; 0706-49 91 43

karlskrona@katolskakyrkan.se