KARLSHAMN

AKTUELLT/SPECIFIKT : OBSERVERA – MÄSSA PÅ DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG DEN 25 JUNI, KL. 12.00.

…………..

ALLMÄNT:

  • På torsdagar är det följande ordning; Tillbedjan: 13:00 – 13:30. Tillbedjan åtföljs av Ordets Gudstjänst med Kommunion som avslutas med Läsningsgudstjänsten ur det nya breviariet (vilket pågår till ca: 14:00).

  • MÄSSAN FIRAS KL. 14.00 PÅ SÖNDAGAR.

  • Vad berör TROSUNDERVISNING har den redan påbörjats och är förlagd till Olofström för dem som bor i Karlshamn med omnejd.

Kyrkoherde Wojciech Waligórski; 0706-49 91 43

karlskrona@katolskakyrkan.se