VÄLJ DIN ORT

-TRYCK PÅ MOTSVARANDE STAD PÅ BILDERNA NEDAN

KARLSKRONA

Vår Fru av Fatima katolska kyrka

-Huvudsätet i Blekinge för katolska Kyrkan


Attention! – Klick on the pictures of each chapel to get in.

Uwaga! – Kliknij na zdiecie na kazda kaplice zeby wejsc.


Församlingens namn har att göra med en liten by i Portugal som heter Fatima.

I denna by visade sig Jungfru Maria för tre barn mellan 13 maj och 13 oktober år 1917. Uppenbarelsen till barnen har undersökts noggrant och bekräftats av Vatikanen.

Huvudbudskapet till barnen var att världen behöver bot, bön och omvändelse. Rosenkransbönens betydelse lyftes fram samt värdet av Eukaristin.

Från budskapet i Fatima har vi sedan dess detta tillägg i Rosenkransbönen:

O min Jesus förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld, led alla själar till himmelen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.