DEN KRISTNA BÖNEN

Tillbaka Hämta som pdf fil


BÖNER SOM ALLA SKALL KUNNA

Korstecknet

Korstecknet görs med högra handen från pannan till bröstet och från vänstra axeln till den högra. Det är en påminnelse om dopet i den Treenige Gudens namn, en bekännelse till Kristi kors, en bön om hans beskydd och ett uttryck för vår vilja att tjäna honom med förstånd och känsla, själ och kropp.

I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Bön om förlåtelse

Jag bekänner inför Gud allsmäktig och er alla att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse (man slår sig för bröstet). Detta är min skuld, min stora skuld. Därför ber jag den saliga jungfrun Maria, Guds änglar och helgon och er alla att be för mig till Herren, vår Gud.

Herrens bön

Fader vår är den främsta av alla böner. I den har Jesus visat sina lärjungar att de får tala till Gud, den Oändlige, som barn talar med sin far. Den lär oss vad vi skall be om, och i vilken ordning.

Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja såsom i himmelen så och på jorden. Vårt dagligabröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen.

eller

Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Trosbekännelse

Jag tror på en Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen i dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den helige Ande, den heliga, katolska kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv.


Ave Maria

Var hälsad Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Jesus. Heliga Maria Guds moder bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Lovprisningen

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

Den andliga kommunionen

Jesus Kristus, närvarande i altarets sakrament, jag tillber dig, jag längtar efter dig. Kom till mitt hjärta med din nåd, till dess jag får ta emot dig i din kärleks sakrament. Amen

Den goda avsikten

Gud, jag frambär allt till dig. Må allt jag gör och allt jag lider bli till din ära och mitt eviga bästa. Amen.

Den katolska hälsningen

Lovad vare Jesus Kristus. -- I all evighet. Amen

Jesusbönen

Herre Jesus Kristus. Förbarma dig över mig.


DET MÅSTE DU VETA

Jag är Herren, din Gud:

    I Du ska inga andra gudar ha, vid sidan om mig.
   II Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn.
  III Tänk på vilodagen, så att du helgar den.
  IV Visa aktning för din far och din mor.
   V Du ska inte dräpa.
  VI Du ska inte bryta ett äktenskap.
 VII Du ska inte stjäla.
VIII Du ska inte ljuga.
  IX Du ska inte ha begärelse till din nästas hustru.
   X Du ska inte ha begärelse till din nästas egendom.
   I Delta i mässan på söndagar och andra förpliktande helgdagar och hålla sig fri från sådant arbete som kan vara hinder för att helga sådana dagar.
  II Bekänna sina synder i botens sakrament åtminstone en gång om året.
 III Ta emot eukaristins sakrament åtminstone under påsktiden.
IV Avstå från kött och fasta på de dagar som är föreskrivna av kyrkan.
 V Bidra efter förmåga till kyrkans materiella behov.
* Dopet
* Konfirmationen
* Eukaristin
* Boten och försoningen
* De sjukas smörjelse
* Vigningen eller ordinationen
* Äktenskapet
1 Tro
2 Hopp
3 Kärlek
1 Klokhet
2 Rättvisa
3 Uthållighet
4 Måttlighet
1 Vishet
2 Insikt
3 Råd
4 Styrka
5 Förstånd
6 Fromhet
7 Gudsfruktan
1 Kärlek
2 Glädje
3 Frid
4 Tålamod
5 Långmodighet
6 Godhet
7 Välvilja
8 Mildhet
9 Trofasthet
10 Blygsamhet
11 Avhållsamhet
12 Kyskhet
1 Ge mat åt de hungrande
2 Ge dryck åt de törstande
3 Klä de nakna
4 Ge husrum åt främlingar
5 Besöka sjuka och fångar
6 Verka för frihet åt fångar
7 Begrava döda
1 Undervisa okunniga
2 Råda villrådiga
3 Trösta bedrövade
4 Tillrättvisa syndare
5 Förlåta oförrätter
6 Bära orättvisor
7 Be för levande och döda
1 Högmod
2 Girighet
3 Lusta
4 Vrede
5 Frosseri
6 Avund
7 Lättja
1 Döden
2 Domen
3 Helvetet
4 Paradiset


KRISTNA LÄRAN

INLEDNING

 • Det kristna namnet:
  1. Är Du kristen? - Jag är kristen genom Guds nåd.
  2. Vad betyder kristen? - Kristen betyder Kristi lärjunge.
 • Det kristna tecknet:
  3. Vilket är de kristnas tecken? - Det Heliga Korset är de kristnas tecken.
  4. Varför är det Heliga Korset de kristnas tecken? - Det Heliga Korset är de kristnas tecken därför att Jesus Kristus dog på korset för att frälsa människorna
 • Den kristna läran:
  5. Vad bör den kristne veta? - Den kristne bör känna till den kristna läran.
  6. Vad är den kristna läran? - Den kristna läran är den lära som vår Herre Jesus Kristus predikade för att lära oss vägen till himlen.

Sidan uppdaterades: 24.05.2015