Kära församlingsbo i Olofström med omnejd.

Omställningen till att fira mässan regelbundet på söndagskvällar är säkerligen inte lätt, men jag uppskattar er förståelse och ert tålamod.

Så länge jag är ensam blir det fortsatt så. Det kan komma att ändras till kl. 17.00. Men om inget annat meddelas firas mässorna på söndagar och högtider kl. 18.00.

Vad gäller vardagar är jag på plats på tisdagar. Jag är redan i Olofström kl. 14.00 denna dag. Mässan på tisdagar är kl. 18.00. Dessförinnan är det tillbedjan kl. 17.00 vilken avslutas 17.30 och åtföljs av rosenkransbönen.

Vad gäller trosundervisningen har den redan påbörjats och följande datum är dessa resterande lördagar för höstterminen 2021;

2 oktober

16 oktober

30 oktober

20 november

4 december

18 december

Trosundervisningen börjar kl. 11.00 och pågår till kl. 13.00 med paus inkluderat.

Kyrkoherden