KARLSHAMN

Kära församlingsbo i Karlshamn med omnejd.

Omställningen till att fira mässan regelbundet på söndagseftermiddagar kl. 15.00 är säkerligen inte lätt, men jag uppskattar er förståelse och ert tålamod.

Så länge jag är ensam blir det fortsatt så. Det kan komma att ändras till kl. 14.00. Men om inget annat meddelas firas mässorna på söndagar och högtider kl. 15.00.

Vad gäller vardagar är jag på plats på torsdagar. Jag är redan i Karlshamn kl. 14.00 denna dag. Mässan firas kl. 18.00. Dessförinnan är det tillbedjan kl. 17.00 vilken avslutas 17.30 och åtföljs av rosenkransbönen.

Vad berör trosundervisningen har den redan påbörjats och är förlagd till Olofström för dem som bor i ert område.

Kyrkoherden